Burlövs kommun

Kommunarkiv

I kommunarkivets samlingar finns ett rikt källmaterial för alla att ösa ur för de som är intresserade av lokalhistoria och släktforskning. Har du kanske funderat på varför Svenshögskolan och Vårboskolan heter som de gör? Eller hur det såg ut på den plats där Burlöv Center ligger idag? Svaren finns i arkivet - Välkommen hit!

Samlingarna

Kommunarkivet förvarar handlingar från kommunens början 1863 fram till modern tid. Här hittar man protokoll, handlingar och räkenskaper från alla nämnder, styrelser och förvaltningar som har funnits sedan kommunens tillkomst. Värdefull information finns i betygskataloger och elevförteckningar från folkskolorna från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet. I fattigvårds- och barnavårdsakterna återfinns ett stort stycke personhistoria. Från tiden före 1863 finns det unika handlingar bevarade från de gamla byalagen i Arlöv och Tågarp.


Kommunarkivet förvarar flera arkiv efter föreningar, företag och enskilda som varit verksamma i Burlövs kommun. Det finns även en större samling tidningsurklipp om Burlöv med början 1968 fram till idag.


Kartor och ritningar återfinns i huvudsak på kommunledningsförvaltningen. Kontakta Medborgarservice för att få hjälp. 

Burlövs fotoarkiv

Här kan du söka fram och titta på äldre fotografier från kommunen! Det finns närmre 6000 bilder som skildrar kommunens historia från tidigt 1900-tal till modern tid med motiv från arbetsliv, bebyggelse och planering, skolor och mycket annat!

Medverkan på bild

Är du med på någon bild i vårt bildarkiv och vill att vi ska ta bort bilden så kontaktar du Medborgarservice.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik