Burlövs kommun
www.burlov.se

Om Burlöv

Visionsbild Burlöv station

Burlövs kommun ligger mitt i Öresundsregionen, mellan Lund och Malmö. Det geografiska läget är det bästa tänkbara både ur boende- och arbetsmarknadssynpunkt och kommunikationerna är goda.

Arlöv och Åkarp

Kommunen består av två tätorter, Arlöv och Åkarp. Arlöv har en lång tradition som industriort. Redan 1869 anlades sockerbruket, vilket kom att utgöra kärnan i industrisamhället Arlöv. Åkarp är en gammal ort med en rik historia som har utvecklats till en attraktiv boendeort. Utvecklingen av de båda tätorterna tog fart genom fyrspårsutbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Malmö (klart 2023). Sedan ett par år utvecklas kommunen snabbt med omfattande byggnation av nya bostäder, förskolor och infrastruktur. 2019 var Burlöv den kommun i Sverige som växte mest, med en befolkningstillväxt på 4%.

Stadsbyggnadsutvecklingsområde Nya Burlöv

Mellan Arlöv och Åkarp växer ett nytt stadsbyggnadsområde fram. Flera bostadshus har uppförts och nya planeras och byggs löpande. Kommunen har byggt nytt bad och kommer bygga nya skolor och flera förskolor. Burlövs stationsområde håller på att förvandlas till en ny framsida och välkomnande entré för hela kommunen med Kvarteret Hanna som en viktig pusselbit i utvecklingen av området.

Sockerbruksområdet

Det anrika sockerbruket i centrala Arlöv avvecklas under inledningen av 2020-talet. Här finns potentialen att bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum i en ny, spännande och trygg kulturmiljö. Platsens gröna värden kommer att utvecklas och målet är att området blir en naturlig del av Arlövs stadsstruktur.

Stark företagskommun

Näringslivsklimatet är bland de bästa i Sverige. Trenden är positiv med fokus på att ständigt förbättra service till såväl befintliga som nyetablerade företag. Handeln, som är den största branschen i kommunen, skapar många arbetstillfällen och inpendlingen är större än utpendlingen.

Kultur och fritid

Burlövs kommun satsar på att utbudet inom kultur och fritid ska vara enkelt att delta i för alla kommuninvånare oavsett bakgrund, ålder eller kön. Kommunen strävar efter att erbjuda en bredd och spets av aktiviteter där skapande, rörelseglädje, frivilligt engagemang och kultur är en självklar del av livets meningsfullhet. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun.

Utveckling inom kommunens verksamheter

Allt fler rankingar och mätningar visar att Burlövs kommun utvecklas positivt. Vi arbetar aktivt med frågor inom bland annat digitalisering, ledarutveckling, innovationer för att skapa en attraktivare kommun för medborgare, näringsliv och medarbetare.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik