Burlövs kommun
www.burlov.se

1. Syfte och mål med En Kommun För Alla

kvinna med ryggen mot kameran som pekar på en whiteboard full med anteckningar

Kommunen som organisation vilar på en värde­grund som beskriver gemensamma, grund­läggande värden som kommunen står för. Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar på arbetsplatsen är bärare av de satta värderingarna. De ska genomsyra arbetet, bemötandet och hur medarbetarna förhåller sig till varandra och olika sammanhang knutna till arbetet. Alla har ett ansvar att känna till och dela verksamhetens värderingar. De ska vägleda oss i våra dagliga beslut och möten.

Styrande och riktlinjer

Enligt diskrimineringslagen har alla kommuner i egenskap av både arbetsgivare och myndighet krav på sig att hela tiden arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter. För att uppfylla detta har kommunen särskilt framtagna planer, riktlin­jer, mål och liknande. Dessa bidrar tillsammans med värdegrunden även till det motverkande arbetet mot kränkningar och trakasserier. På kommunens webbplats och intranät finns information om värdegrund, riktlinjer, vision, mål med mera. Denna handbok kan ses som ett praktiskt hjälpmedel för att arbeta aktivt och kontinuerligt utifrån dessa.

Gemensam kunskapsgrund

Detta material ger er som arbetsgrupp också möjlighet att skapa en grundläggande gemen­sam kunskapsgrund, samt utrymme för att dis­kutera inkluderingsarbetet i verksamheten. Detta skapar förutsättningar för en ännu bättre arbets­miljö. Ni sätter exempel för era kollegor samt de kommuninvånare och andra människor som ni möter. När ni har ett inkluderande och jämlikt bemötande i gruppen märks det.

FATTA FAKTA

Sveriges grundlag, rege­ringsformen 1 kapitlet 2§, fastställer att alla offentliga organisationer ska arbeta för jämlikhet:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Analysera och diskutera!

Vilka styrdokument och policys har vår kommun? Vad kan det ge för resultat för vår verksamhet att arbeta aktivt utifrån värdegrunden? Vem i vår verksamhet kommer märka om vi arbetar mer aktivt inkluderande? Hur kommer det att märkas?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik