Burlövs kommun

6. Heteronorm

två kvinnor som sitter väldigt nära varandra på ett café utomhus

Diskrimineringslagen säger

Lagen definierar sexuell läggning som homo­sexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning. Förbud mot diskriminering gäller alla dessa tre sexuella läggningar. Diskrimineringslagens skydd omfattar situationer och förutsättningar som har ett nära samband med den sexuella läggningen.

Normer som begränsar

Heteronormen handlar om allt det som bidrar till att ett viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest eftertraktade och naturliga sättet att leva och annan sexualitet ses som avvikande. Det kan vara genom lagar, strukturer, förväntningar eller handlingar som dessa normer kommer till uttryck. Ett exempel kan ses i språket och hur ord som beskriver det som avviker från normen används som skällsord. Inom heteronormen är exempel på detta “jävla bög”, “homo” eller “gay”. Sällan används “jävla hetero” som ett skällsord.


Heteronormen är förklaringen till att pojkar och män som bryter normer kring manlighet ofta får höra nedsättande kommentarer kopplade till just homosexualitet. Heteronormen förstärker den värdering som gör manligheten till norm. Heteronormen gör inte bara så att heterosexu­ella relationer värderas högst utan förstärker även uppdelningen mellan kvinnor och män genom att det finns en förväntad kärleksrelation mellan flickor och pojkar och kvinnor och män. Det ses som det självklara.


Heteronormen är nära kopplat till tvåsamhets­normen, som utgår från att alla människor vill leva i en parrelation. Förväntningarna kring att alla ska vilja leva i tvåsamhet och endast med en partner är väldigt centrala i samhället.

Vem förväntas berätta

Oskrivna regler utifrån normer gör att en som inte följer normerna ofta behöver förklara sig för personer i sin omgivning. Exempelvis förväntas personer som avviker från heteronormen “komma ut” och berätta om sin sexualitet, medan hete­rosexualitet ses som självklart så heterosexuella personer sällan behöver beskriva eller förklara sin läggning eller sina relationer. Dessa förväntningar är ofta omedvetna och inte illa menade, men de förstärker känslan av exkludering.

Tips

  • Utgå inte från att folk lever i en hetero tvåsamhet.
  • Fråga om partner istället för pojkvän/flickvän.
  • Arbeta för HBTQ certifiering.
  • Sätt upp symboler för att visa att här finns kunskap.
  • Sexualisera inte vänskapsrelationer.
  • Ha rutiner för att möta homofoba personer

Fatta fakta!

Homosexualitet sågs som en sjukdom enligt lagen fram till 1979.

Analysera och diskutera!

Vilka normer kring sexuell läggning finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring sexuell läggning? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik