Burlövs kommun
www.burlov.se

Inflytanderåd finns i Burlöv.

 

Rådet finns för äldre och

för personer med funktionsnedsättning.

 

Rådet har möte fyra gånger per år.

Inflytanderådet

Kvinna tittar in i kameran, två personer finns i bakgrunden

Rådet är ett referensorgan och forum för opinionsbildning och kunskapsspridning och rådet är ursprungligen bildat för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Rådet ska bidra till att förstärka medborgarinflytandet i alla frågor av vikt för exempelvis äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Ambitionen är att utöka representationen.

Så är rådet sammansatt

Rådet består idag av representanter för lokalorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och föreningar för pensionärer, samt politiskt valda ledamöter.


Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

För organisationer som representerar medborgargrupper

Fler organisationer som finns för olika medborgargrupper i samhället är välkomna delta i inflytanderådet för att belysa frågor som har betydelse för medborgare i Burlövs kommun. Det är av vikt att frågor kan ses ur flera perspektiv, att kunskap om kommunen sprids och att synpunkter och förslag kan lämnas från fler medborgargrupper. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fler inflytanderåd

Idag finns också inflytanderåd på våra särskilda boenden. Det finns också ett inflytanderåd för medborgare som får stöd inom socialpsykiatrin. Dessa råd hanterar främst aktuella frågor för repektive grupp av medborgare, medan det centrala inflytanderådet hanterar frågor som rör alla medborgare i hela Burlövs kommun och ska främja delaktighet i samhället.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik