Burlövs kommun
www.burlov.se

5. Vithets- och svenskhetsnormen

paraplyer i många olika färger mot en blå bakgrund

Diskrimineringslagen säger

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Det kan handla om att vara exempelvis svensk, same eller chilenare.


Etnisk tillhörighet handlar om hur du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund och sin individuella historia.

Normer som begränsar

Svenskhetsnormen och vithetsnormen är normer som utgår ifrån att det är eftersträvansvärt och positivt att vara ”svensk” och vit i Sverige. När en betraktas som svensk och vit av andra får en ofta fördelar, medan risken att utsättas för diskrimi­nering ökar när en inte befinner sig inom svensk­hetsnormen eller vithetsnormen.


Normer kring etnicitet handlar om hur kultur, etnicitet, religion och hudfärg kommer till ut­tryck, och vad som görs normalt eller avvikande i olika kontexter. Precis som med andra normer kan dessa skapa ett “vi och dom” perspektiv som begränsar relationer och förutsättningar för inkludering. Föreställningar som bygger på normer leder till att vi omedvetet kan råka exklu­dera människor. Kännedom om normer gör att vi kan känna igen dessa föreställningar och bli mer
medvetna, vilket ger oss förutsättningar för att kunna arbeta mer inkluderande.

Ojämna villkor

Forskning visar tydligt att möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Vissa grupper är mer utsatta än andra. Till exempel spelar för och efternamn roll när det kom­mer till rekrytering. Personer med utländska namn har sämre möjlighet att få en tjänst trots samma meriter som en person med ett svenskt namn. Grupper med ett gemensamt etniskt ursprung ges ofta liknande egenskaper baserade på vart de kommer ifrån trots att dessa egenskaper inte är typiska för alla inom en viss grupp.

Tips

  • Utmana och bredda svenskhetsbegreppet och reflektera över: Vad är egentligen svensk kultur?
  • Undvik att göra gruppindelningar i verksamheten efter till exempel etniskt ursprung.

Fatta fakta!

Etnicitet är den diskrimineringsgrund som har anmälts flest gånger, anmälningarna har stigit de senaste åren. Det är förbjudet i Sverige att ha ett register över människors etnicitet. Ändå använde sig polisen 2013 av ett register över 4 029 romer, varav många barn.

Analysera och diskutera!

Vilka normer kring etnicitet finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring etnicitet? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik