Burlövs kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation som är underställd socialnämnden.

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för boende i kommunen. Till exempel äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.


Socialchef är Maria Zinatbakhsh Popoola.


Du hittar mycket av socialförvaltningens verksamhet under Stöd och omsorg.


Socialförvaltningen består av

  • Individ och familjeomsorg, där Annette Ekenberg är avdelningschef
  • Hälsa och omsorg samt vård och äldreomsorg, där Mona Hirche är verksamhetschef

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik