Burlövs kommun

Överförmyndaren

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndare i Burlövs kommun är Lars-Olle Olsson och ersättare är Selvete Murtezi.

Från den 1 januari 2015 är överförmyndarenheten ett samarbete mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps kommun.

Kontakta oss

Överförmyndaren

040-641 10 51 eller 040-625 60 00.

overformyndaren@lomma.se

Senast uppdaterad:
2017-10-25