Burlövs kommun

Överförmyndaren

infartsväg Åkarp

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndare i Burlövs kommun är Leo Soléus (M) och ersättare är Alit Kaja (L).

Från den 1 januari 2015 är överförmyndarenheten ett samarbete mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps kommun.

Överförmyndaren

Överförmyndaren i Burlöv, Lomma, Kävlinge och Staffanstorps kommuner har expedition i Lomma kommunhus. Du kan träffa överförmyndarna för respektive kommun i Lomma kommunhus efter överenskommelse. Du kan ringa till handläggarorganisationen, tfn 040-641 10 00.

Överförmyndarhandläggarna

Burlöv, Kävlinge, Staffanstorps och Lomma kommuner samarbetar i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Du kan ringa överförmyndarhandläggarna varje vardag via Kontaktcenter i Lomma kommun, tfn 040-641 10 00.

Kontakta oss

Överförmyndaren

040-641 10 00

overformyndaren@lomma.se

Dataskyddsombud för överförmyndaren

dataskyddsombud.overformyndarenburlov@lomma.se


Överförmyndaren i Burlövs kommun har expedition i Lomma kommunhus som är öppet under de ordinarie öppettiderna: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 08.00 -16.30, tisdagar kl. 08.00 - 18.00 och fredagar kl. 08.00-15.00. Telefonnumret till Lomma kommunhus är 040 - 641 10 00.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik