Burlövs kommun

Överförmyndaren

Två kvinnor håller om varandra

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps kommuner samarbetar i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden.

Överförmyndaren

Överförmyndaren har expedition i Lomma kommunhus. Överförmyndare i Burlövs kommun är Carin Andersson (C) och ersättare är Desirée Pettersson (M).

Överförmyndarhandläggarna

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.


Läs mer nedan hur du kommer i kontakt med överförmyndaren och handläggarna.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Du kontakar överförmyndaren enklast via e-post

overformyndaren@lomma.se

Telefonnummer till Lomma kommun är 040-641 10 00.

 

Dataskyddsombud för överförmyndaren

dataskyddsombud.overformyndarenburlov@lomma.se

Senast uppdaterad:

Kommun & politik