Burlövs kommun
www.burlov.se

2. Normer, privilegier och makt

två män i ett kök som tar omhand om varsitt barn

Att följa normer ger på ett samhällsplan privile­gier, att bryta dem kan innebära begränsningar. Den som tillhör normen får privilegier genom att inte behöva bli ifrågasatt, att inte behöva förklara sig och bli självklart accepterad.

Att följa normen är inte någonting fel, de flesta tillhör normen i något sammanhang. Däremot är det svårare för personer inom normen att förstå, eller kanske till och med att märka, vilket bemötande och vilka utmaningar som följer när en inte gör det. Normer kan också vara olika beroende av omgivningen och därför skifta i olika miljöer. Det är viktigt att förstå att de flesta följer någon norm och kan alltså få fördelar i olika situationer.

Intersektionalitet

För att kunna ge ett bra bemötande måste vi kunna se hur olika normer samverkar och vad det ger för konsekvenser. Det räcker inte med att titta på en norm och hur den tar sig uttryck. En person är inte bara t.ex. en ålder eller en sexuell läggning utan vi har alla en blandning av olika saker som påverkar vem vi är och vilka förutsätt­ningar vi har. Detta kallas intersektionalitet.

När vi arbetar med inkludering är det nödvän­digt att ha med det intersektionella perspektivet hela tiden. När vi tex. analyserar vår verksamhet utifrån kön, kan vi inte göra det separat från andra kategorier. Grupper som alla män eller alla kvinnor, har till exempel inte samma privilegier eller levnadsvillkor. Det är stor skillnad på vilka förutsättningar en ung, svenskfödd kvinna har i det svenska samhället jämfört med en invandrad äldre kvinna, även om de båda är kvinnor.

 

Det är alltså viktigt att inte enbart ha en favorit­-diskrimineringsgrund. Vi kan t.ex. inte nöja oss med att kritiskt granska vår verksamhet genom heteronormen och till och med bli hbtq-certifie­rade om vi samtidigt bortser från andra normer. Vi behöver minst sju glasögon med vilka vi ser alla sju diskrimineringsgrunder och begränsande normer kopplade till dessa.

Ord gör också ont

När det gäller fysisk smärta så förstår vi att en person kan få ont även om någon inte har haft av­sikt att skada. På samma sätt borde vi se det när en person påpekar att hen känner sig sårad eller kränkt över vad någon har sagt eller gjort t.ex: ”Jag tycker inte att det gör ont på mig att sparka dig på smalbenet. Men en av oss får ändå ont."

Vilket är mest rimligt, att du vänjer dig vid att jag sparkar dig eller att jag slutar sparka?


Privilegier är när du inte tycker något är ett problem eftersom det inte är ett problem för dig personligen.

Analysera och diskutera

Ett uttryck inom jämställdhetsarbete som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män lyder: Alltid kön, inte bara kön! Vad innebär det uttrycket?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik