Burlövs kommun
www.burlov.se

Företagsundersökning Insikt

skylt företagsvägen

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företag och näringsliv. För Burlövs kommuns dels mäts bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende inom något av ovanstående myndighetsområden.

Återkoppling för bättre service

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Syftet är att kommunens olika verksamheter ska få återkoppling på vad du som företagare tycker om handläggningen av ditt ärende. På så sätt kan också verksamheterna utveckla sina arbetssätt för att din nästa kontakt ska bli ännu bättre!


I samband med att ditt myndighetsärende avslutas översänds de kontaktuppgifter du har lämnat till statistikbolaget Markör som är den part som genomför själva enkätundersökningen för Burlövs kommuns räkning.

Öppen jämförelse företagsklimat

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse företagsklimat.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik