Burlövs kommun
www.burlov.se

Exempel på olika brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser

Skolkorridor

Samverkan skola, socialtjänst, polis och ungdomsverksamhet

Bil med texten "Trygghetsvärd" på sidan, parkerad framför köpcenter.

Så arbetar trygghetsvärdarna

Stig i park vid skymning och dimma.

Vi genomför digitala och fysiska trygghetsvandringar

Kommunens logotyp på en mörk drönarbild över ett miljonprogramsområde

En film om samverkan mellan kommun, polis, företagare och medborgare

Kommun & politik