Burlövs kommun
www.burlov.se

Kris och krishantering

Kommunen har ett omfattande ansvar för allmänheten och omgivningen vid olägenheter och skadehantering vid en kris. Kommunen ska också skydda kommunens egendom och personal vid en kris. Det innebär att vi hela tiden måste arbeta aktivt med, krishantering och säkerhetsarbete, bland annat genom att inventera, analysera och hantera risker i kommunen.

 

På dessa sidor kan du läsa om Burlövs kommuns arbete med säkerhet inför en kris och under kris.     

Tre perspektiv i krisarbetet

Före perspektivet

Innan krisen, olyckan eller skadan inträffar är det viktigt att försöka ta reda på vilka risker vi kan komma att utsättas för. Beroende av riskens allvarlighetsgrad kan därefter en eller flera åtgärder behöva vidtas. Vissa risker kan accepteras och vissa risker kan vara svåra att helt arbeta bort. Det betyder att olyckor och skador av olika slag alltid kommer att inträffa.

Under perspektivet

Om krisen och olyckan ändå inträffar är det viktigt att hantera den på rätt sätt. I Burlövs kommun bedrivs t. ex. ett aktivt krishanteringsarbete för att kunna hantera en kris när den inträffar.

Efter perspektivet

När det akuta skedet av händelsen är över är det viktigt att ha rutiner för att återgå till normalt läge. Det är också viktigt att ta lärdom av det inträffade, bl.a. genom att dokumentera, utvärdera och följa upp krisen eller olyckan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik