Burlövs kommun

De flesta pengar
får kommunen från medborgarnas skatter.
För varje intjänad hundralapp
betalar kommuninvånaren 20,09 kronor till kommunen
i skatt.

 

Cirka 30 procent av kommunens pengar kommer från
statsbidrag och bidrag.

 

6 procent var ersättningar från bland annat avgifter
som invånarna betalat
för till exempel förskola och äldreomsorg

Ekonomi

Bild från Arlöv med mopedist

Här hittar du information om kommunens ekonomi och dokument som kompletta årsredovisningar, kommunens budgetar och lite mer kortfattad information.

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. Varje år beslutar kommunfullmäktige i Burlövs kommun om en budget med flerårsplan.

Kommunens budget

Burlövs kommuns budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten fastställs också de övergripande mål, finansiella mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer budgeten i juni för kommande år.


Varje år görs en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i tre uppföljningsrapporter, varav ett är ett delårsbokslut och ett annat en årsredovisning.

Så här får kommunen in sina pengar

Huvuddelen av kommunens intäkter består av skatteintäkter från kommuninvånarna. Kommunskatten uttas med 20,09 % av den skattepliktiga inkomsten. Det innebär att för varje intjänad hundralapp betalar kommuninvånaren 20,09 kr till kommunen i form av skatt.


Generella statsbidrag och riktade statsbidrag står för ca 30 % av kommunens intäkter. Detta är bidrag från staten till Sveriges kommuner för att kunna garantera en likvärdig servicenivå i de tjänster kommunen bedriver. Här finns även riktade statsbidrag som staten använder sig av för att kunna påverka de kommunala besluten genom att bland annat destinera medel för specifika satsningar inom till exempel skola och vård.


Olika former av ersättningar står för nästan 6 % av kommunens inkomster. Ersättningar är bland annat avgifter, som invånarna betalar för till exempel förskola och äldreomsorg.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik