Burlövs kommun

Revisionen

Miniräknare, överstrykningspenna och bläckpennor

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Till sin hjälp har kommunrevisorerna biträden som har upphandlats. Revisorerna ska pröva om kommunens verksamhet har bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. De ska även granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som utövas av styrelse och nämnder är tillräcklig.

Revisionens uppdrag

Revisionen ska varje år granska alla verksamheter i den omfattning som är motiverad med hänsyn till väsentlighet och risk. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed där etiska grundprinciper är vägledande. Revisorernas granskningar resulterar i den årliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder. 

Revisionsreglementet hittar du i kommunens författningssamling.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik