Burlövs kommun
www.burlov.se

4. Funktionsfullkomlighetsnorm

man som sitter i rullstol pratar i telefon framför en datorskärm och ett tangentbord

Med funktionsnedsättning menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvnings­mässiga begränsningar av en persons funktions­förmåga som till följd av en skada eller en sjuk­dom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

En funktionsnedsättning är något som en person har, inte något som en person är. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.


Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder.


Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet kan utgöra diskriminering när en verksamhet inte gör tillräckligt för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till, eller delta i, verksamheten.

Normer som begränsar

Normen kring funktionsfullkomlighet handlar om föreställningar om funktionalitet och friskhet och förutsätter att alla har samma funktionsförmåga. De som bryter mot funktionsnormen ses som avvikande. Intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar glöms ofta bort då dessa sällan är synliga till en början.


Normbrytande personers utanförskap befästs genom bland annat medier där det oftast är normföljande personer som syns i reklam, på bild, film osv. Sällan gestaltas fysiskt funktionsnedsatta personer i sammanhang som inte är kopplade till just funktionsnedsättningen i sig. Ofta kan arbetsplatser, myndigheter och andra organisationer brista i tillgänglighet utifrån exempelvis den fysiska miljön, informationsmaterial och så vidare.

Tips

  • Gör en tillgänglighetsanalys av versamhetens lokaler och informationsmaterial.
  • Kroppar behöver inte vara lika eller kunna samma saker.
  • Försök inte att få den normbrytande kroppen att bli så lik normen som möjligt.

Fatta fakta

Först år 1989 fick alla svenska medborgare över 18 år rösträtt. Tidigare kunde människor som bröt mot funktionsfullkomlighetsnormen omyndigförklaras och därmed förlora rätten att rösta.

Analysera och diskutera

Vilka normer kring funktion finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring funktion? Hur kan vi vara mer inkluderande?

En funktionsnedsättning är någonting som en person har, inte något som är en person är.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik