Burlövs kommun
www.burlov.se

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

processchema för medborgardialogen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har arbetat fram en ny metod för medborgardialog. Som en av tio kommuner i Sverige var Burlövs kommun utvalda att delta i ett tre år långt pilotprojekt där den nya metoden testades i komplexa samhällsförändringsfrågor. Burlöv deltog med utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår.

Övergripande mål och syfte

Målet för Burlövs kommun var att försöka fånga upp kommuninvånarnas oro och farhågor inför och under byggandet. Genom att lyssna på tankar, känslor och åsikter har vår förhoppning dels varit att det ska bli smidigare för kommuninvånarna under byggtiden av järnvägen.


En annan och mer övergripande förhoppning var att skapa större förståelse och förtroende för den demokratiska processen och att på det sättet minska det upplevda avståndet mellan myndighet och medborgare.

Intervjuer, teman och förbättringsförslag

Det praktiska arbetet har bestått av djupintervjuer med en demografiskt bred målgrupp som sedan sammanställts och tematiserats. Intervjuerna och sammanställningarna har utförts av tjänstepersoner medan förbättringsförslagen arbetas fram från underlaget av engagerade kommuninvånare.

Två omgångar

SKR:s projekt startade 2015 och slutfördes hösten 2018. Under projektperioden har två omgångar medborgardialog genomförts i kommunen. Eftersom första omgången resulterade i förslag som till största delen handlade om Åkarp fattades beslut av projektets styrgrupp att den andra omgången skulle begränsas till Arlöv, och området runt Burlövs nya tågstation.


Under den första omgången arbetade de deltagande medborgarna fram fem medborgardialogsförslag som lämnades över till Burlövs kommun i november 2017. Förslagen från den andra omgången arbetades fram och överlämnades under hösten 2018.

Fler dialoger i komplexa samhällsfrågor

Fortuna/Sunnanå

Under 2022 startade kommunen en medborgardialog för de boende i området Fortuna och Sunnanå. Boende i området kring Fortunavägen och Tullstorpsvägen, som ligger på gränsen till Malmö stad, hade tidigare haft dialog med Malmö för utvecklingen av området på Malmös sida av kommungränsen. Dialogen låg till grund för en strukturskiss kring Fortuna. Burlövs kommun tog vid och fortsätte dialogen för utveckling av de områden som ligger i Burlöv. Arbetet resulterade i ett medborgardialogförslag som lämnades över till kommunen mitten av juni 2022.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik