Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 25 juni 2024

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-06-25

Justerade paragrafer

§§ 76-80

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-06-27

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik