Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 25 juni 2024

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-25

Justerade paragrafer

§§ 105-107

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-06-25

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik