Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 7 mars 2024

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 mars 2024 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-07

Justerade paragrafer

11-34 §§

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-03-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik