Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 26 juni 2024

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 juni 2024 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-26

Justerade paragrafer

99-113

Datum då tillkännagivandet publicerades

2024-06-26

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik