Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Upphävt eldningsförbud i Burlövs kommun

Från och med måndag den 27 maj 2024 upphävs eldningsförbudet i Burlövs kommun

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet.

 

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. 

 

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

 

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik