Burlövs kommun
www.burlov.se

Befolkning och statistik

Till ytan är vi Sveriges näst minsta kommun, men vi växer stadigt vad gäller antalet invånare.  

Burlöv växer - Befolkningsökning!

Antal invånare 2016-12-31: 17 646

Invånarantalet ökade under 2016 med 216 personer.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Bostadsplanering

Fler bostäder planeras och byggs i såväl Åkarp som i Arlöv. Södra stambanans utbyggnad genom Åkarp kommer att utföras med nedsänkning och delvis övertäckning av spårområdet. Därmed kommer området Östra Dalslund att kunna bebyggas med bostäder i stationsnära läge. Detaljplanearbete pågår för flera nya områden och bostäder.

Befolkningsrapporter

Befolkningsrapporter för Malmö-Lundregionen (tidigare SSSV-kommunerna) finns på Lunds kommuns hemsida. Rapporterna finns utlagda i pdf-format och kan läsas med Acrobat Reader. Tabeller och diagram finns också i excel-format för fortsatt bearbetning.

 

Statistik

Många är intresserade av att lära mer och hitta fakta. I länkarna nedan finns uppgifter om alla som bor eller arbetar i kommunen, uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi. Oftas finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-09-21