Burlövs kommun
www.burlov.se

E-faktura från leverantör

Du som är leverantör till Burlövs kommun kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Vi vill genom att ta emot e-faktura minska antalet pappersfakturor i syfte att värna om miljön, spara pengar och effektivisera våra rutiner.

Elektroniska fakturor

Burlövs kommun kan ta emot elektroniska fakturor i Svefaktura format. Svefaktura är en standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor för att fakturera myndigheter och staten. Det är en standard som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och Ekonomistyrningsverket.

OBS! PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor. PDF-fakturor kan inte integreras i ekonomisystemet utan kräver manuell hantering.

 

Har ni inte funktionalitet för att skicka elektroniska fakturor direkt från ert affärssystem finns det ett antal olika lösningar på marknaden som hanterar detta på ett enkelt och smidigt sätt.

Om ni redan är anslutna

Om ni redan är anslutna till en e-faktura tjänst via en operatör, kontakta er operatör för att lägga till Burlövs kommun.

Ange mottagaridentitet: Burlövs kommun org.nr: 2120001025
Ange Operatörsadress: TIETO
E-Fakturaformat: Svefaktura

Obligatorisk fakturareferens

Alla leverantörsfakturor som inkommer till kommunen ska innehålla en giltig fakturareferens enligt format

Ref XXXX (Ref + 4 siffror).

Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Vid uppstart och för mer information kontakta ekonomiavdelningen.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2018-04-19

Kommun & politik