Burlövs kommun
www.burlov.se

Behöver du mycket vård och omsorg?  
Känner du dig inte trygg hemma?  
Då kan det vara dags att flytta  
till någon annan form av boende. 


Dessa särskilda boende finns i kommunen


Boklundens äldreboende


Boklundens korttidsenhet


Harakärrsgården A Åkarp


Harakärrsgården C-F


Svenshögs äldreboende

Boende för äldre

Äldre man med personal på boende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du som är äldre ansöka om att få flytta till ett särskilt boende för äldre.

För att få plats på särskilt boende krävs ett biståndsbeslut från biståndshandläggare. I Burlövs kommun finns tre särskilda boenden för äldre. Här behandlas du utifrån ett individuellt perspektiv och får ett professionellt bemötande. Omvårdnadspersonal finns på boendet dygnet runt. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt men utgår från annan arbetsplats. Arbetsterapeut och fysioterapeut är tillgängliga måndag till fredag.


Vi ger stöd till dig i din vardag utifrån dina individuella behov. Du har en kontaktman och en vice kontaktman. Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan som innehåller information om hur du vill ha din vardag i det särskilda boendet.

Avgift

Kostnaden för omvårdnad och mat bestäms av Burlövs kommun. Hänsyn tas till din inkomst och maxtaxan för äldreomsorgen. Hyran faktureras månadsvis av Burlövs kommun. Dina läkemedel betalar du själv. Läkarbesök på boendet kostar som ett besök på vårdcentralen enligt Region Skånes taxa. Det går bra att behålla sin husläkare om man så vill.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg