Burlövs kommun
www.burlov.se

Till dig som vill sluta använda våld

Du är inte ensam

Många utsätter sin partner, sina barn eller andra närstående för hot och våld. Det förekommer i alla social– och åldersgrupper och både bland de som är födda i Sverige eller annat land.


Denna information vänder sig till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Det finns hjälp för dig som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer

Är du i farozonen?

  • Är du nedvärderande mot din partner?
  • Känner du svartsjuka och behov av att kontrollera vad din partner gör eller vem din partner har kontakt med?
  • Har du någon gång hotat din partner/närstående med våld?
  • Har du någon gång hållit mycket hårt i din partner/närstående, skakat eller gett en örfil?
  • Har du någon gång slagit eller knuffat din partner/närstående?
  • Har du någon gång försökt hindra din partner/närstående från att söka läkare eller från att söka läkare utan att du är med?

Hit kan du vända dig:

 

Kriscentrum mellersta Skåne

Kriscentrum är en samtalsmottagning som bland annat vänder sig till dig som utövar våld mot din partner eller i nära relation.


Kriscentrum mellersta Skåne Länk till annan webbplats.


Öppenvårdsenheten Magnolian

Magnolian erbjuder stödsamtal såväl till enskilda personer som till familjer/delar av familjer och nätverk. Här har du möjlighet att träffa en familjebehandlare för individuella samtal.


Öppenvårdsteamet Magnolian nås genom medborgarservice

Tel: 040-625 60 00

Epost: magnolian@burlov.se

Övrigt stöd

Vid akut situation kan du kontakta socialtjänsten via medborgarservice dagtid och sociala jouren på kvällstid och helger.


I akuta situationer utanför kontorstid och på helger vänder du dig till social jour:

Tel: 040–34 56 78

De arbetar både via telefon och med hembesök, alla dagar kl. 16.00-03.00


Mansjouren i Malmö

Tel: 040-30 55 12 eller 073-758 68 07


Vårdcentralen Burlöv

Tel: 040-623 41 00


Välj att sluta

020-55 56 66

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg