Burlövs kommun

Personliga ombud skall se till
att personer med psykiska funktionshinder
får den vård, stöd och service
som han eller hon har rätt till.  

Personligt ombud

Personligt ombud riktar sig till personer över 18 år med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter.

Kontakt

Du som vill ha kontakt med personligt ombud kan ringa eller använda e-post. Även du som anhörig eller närstående kan ringa eller skicka e-post. Kontaktuppgifterna finns på Personligt Ombud Skånes webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. http://po-skane.org/burlovs-kommun/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 


När du har fått besked om att du kommer att få stöd så gör vi upp en gemensam handlingsplan, när och hur vi kommer att träffas.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Tillsammans resonerar vi kring vilket stöd du kan behöva. Det personliga ombudet har god kännedom om vilken hjälp och stöd som finns att få från samhället och kan hjälpa dig vidare med kontakter.
  • Det personliga ombudet har en fristående ställning, bedriver ingen myndighetsutövning och är ett kostnadsfritt och frivilligt stöd.
  • Personligt ombud har tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet.

Vad kan du få hjälp med?

  • Det personliga ombudet är en "hjälp till hjälpen" och utför inte andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter. Ombudet verkar för att du ska få vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
  • Om du behöver mer hjälp än du har i dag eller om du är missnöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar, kan ett personligt ombud stötta dig i att förändra detta.
  • Att få ett personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet, en bedömning av behovet görs i varje enskilt fall.


Hur lång tid du har ett personligt ombud kan variera. Tillsammans gör vi upp en plan över den hjälp och stöd du behöver. Syftet är att stötta dig till självständighet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg