Burlövs kommun
www.burlov.se

När en person inte kan ta hand om sina ägodelar 
eller sig själv 
kan personen få en god man eller förvaltare.  
Tingsrätten väljer god man eller förvaltare  
efter förslag från kommunens överförmyndare.   


Kommunens överförmyndare kontrollerar  
att gode män och förvaltare 
arbetar på rätt sätt.    


Du som behöver god man eller förvaltare  
kan ansöka själv,  
eller via överförmyndaren hos tingsrätten i Malmö.   


God man får du bara om du vill 
och den gode mannen ska lyssna på dig. 
Men om det inte räcker med en god man  
kan tingsrätten se till  
att du får en förvaltare. 
Det kan vara på grund av du har en funktionsnedsättning,
om du har problem med missbruk,  
eller inte kan hantera dina tillgångar.    


Gode män och förvaltare  
sköter en annan persons hela ekonomi  
och de ska visa vad de gjort för överförmyndaren.  
Före 1 mars varje år  
ska gode män och förvaltare ge en årsräkning  
till överförmyndaren  
där de visar vad de gjort under året som gått.

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Vad är en god man?

Om det finnas hinder för en person att själv tillvarata sina intressen, kan tingsrätten utse en god man. I god mans-uppdraget kan ingå att hjälpa personen i fråga att förvalta sin egendom, delta i rättsförhandlingar och hjälpa denne att sörja för sin person.


Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att godmanskap inte kan anordnas om det inte finns ett samtycke från den det avser (om inte hälsotillståndet hindrar ett sådant samtycke). God man kan förordas både för myndiga och omyndiga personer. Godmanskapet står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen.

Vad är en förvaltare?

En person som inte kan ta hand om sina pengar får en förvaltare. En förvaltare tar hand om personens räkningar och det personen äger till exempel ett hus. En förvaltare får inte anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man tillsätts. Den som får förvaltare förlorar bestämmanderätten över det som omfattas av förvaltarskapet, men behåller i övrigt sin rättsliga handlingsförmåga. Förvaltarskapet står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Oftast är det barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Lomma kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.


Ytterligare information, ansökningsblanketter samt redovisningsblanketter finns att hämta från Överförmyndarverksamheten i Lomma, se länkar nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg