Burlövs kommun
www.burlov.se

Zero Waste - noll slöseri med mänskliga resurser

En man som sitter i rullstol framför ett skrivbord med en datorskärm.

Zero Waste – Noll slöseri med mänskliga resurser, är en arbetsmarknadsinsats som ägs av Burlövs kommun, delfinansieras av Europeiska socialfonden med mål att stärka dig som står långt från arbetsmarknaden att närma dig arbete eller studier. 

Vårt mål

Genom att samarbeta med andra myndigheter, idéburen sektor och näringslivet erbjuder vi ett strukturerat och målinriktat stöd som är anpassat efter dina behov och förutsättningar för att närma dig arbetsmarknaden.

Vi erbjuder dig

Som deltagare i Zero Waste  – Noll slöseri med mänskliga resurser, får du:

En fast kontakt med en handläggare som följer dig genom hela inskrivningsperioden.

Stöd i att kontakta myndigheter och/eller vården vid behov.

Träning och kompetensutveckling enligt den framgångsrika metoden Supported Training™, för att stötta dig att närma dig arbetsmarknaden.

Din väg genom projektet

Zero Waste – Noll slöseri med mänskliga resurser, består av tre steg som tillsammans kan pågå i upp till 12 månader:

  1. Inskrivning, kartläggning samt planering inför nästa steg. 
  2. Förberedande insats genom att prova på olika arbetsmoment på en verksamhet.
  3. Fortsatt utveckling och stöd för att hitta ett arbete eller en utbildning som passar dig.   

Zero Waste vänder sig till dig som:

  • är mellan 18–65 år och är folkbokförd i Burlövs kommun.
  • ännu inte har etablerat dig eller står långt från arbetsmarknaden.
  • har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.
  • har behov av samordning med andra myndigheter och aktörer.
  • inte är aktuell för Arbetsförmedlingens insatser.
  • är villig att arbeta för att komma närmare självförsörjning, bryta utanförskap samt förbättra din hälsa och livskvalitet.

 

 

Zero Waste, noll slöseri med mänskliga resurser, samarbetar med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården i Region Skåne, ideell sektor och näringslivet.

Zero Waste, noll slöseri med mänskliga resurser, är ett arbetsmarknadsprojekt som
finansieras av Europeiska socialfonden och Burlövs kommun.

Tre logotyper: Europeiska socialfonden, Zero Waste samt Burlövs kommun
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens logotyper

Kontakta oss

Kontakta Zero Waste

Besök: Lundavägen 31, 232 34 Arlöv

e-post: zerowaste@burlov.se

Telefon: 040 - 625 62 77

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg