Burlövs kommun
www.burlov.se

Anhörig till person med beroendeproblematik

Magnolia mot en bakgrund av blå himmel.

Är du anhörig till någon med beroendeproblematik? Öppenvården Magnolian erbjuder anhörighetsöd för att förbättra ditt välmående och relation mellan familjemedlemmarna samtidigt som du får utbyta tankar och erfarenheter med personer i liknande situation.

Därför ska du delta i en grupp för anhöriga

I gruppen får du som anhörig möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i liknande situation. Forskning visar att anhöriga som deltagit i metoden CRAFT har mindre ångest och depression och även fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med beroendeproblematik till att söka stöd. Anhöriggruppen pågår under 2 timmar per träff och omfattar cirka 10 träffar.

Anmäl dig i förväg

Det kostar ingenting att vara med i gruppen och ingenting dokumenteras. Gruppen vänder sig till dig som är bosatt i Burlövs kommun. Vi har tystnadsplikt. Men du måste anmäla dig innan för att du kunna vara med.

 

Kontakta mottaget om du har frågor, ring till Medborgarservice 040 – 625 60 00 och be de koppla dig till Mottaget.

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till dig som är anhörig till en person med beroendeproblematik. CRAFT rekommenderas i

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Syftet med anhöriggrupp enligt CRAFT:

  • Förbättra den anhöriges välmående; känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmarna
  • Utbyte av tankar och erfarenheter från andrai liknande situation
  • Få verktyg att förhålla sig till som anhörig

Kontakta oss

Öppenvårdsenhet Magnolian

Telefon: 040-625 60 00 

E-tjänst: Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Besöksadress: Hantverkaregatan 18, Arlöv
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg