Burlövs kommun
www.burlov.se

Dödsboanmälan och begravning

Kvistar med rosa blomster

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras. Som dödsbodelägare kan du ansöka om att kommunen gör en dödsboanmälan. Du kan även ansöka om bistånd till begravningskostnaden om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet.

Bouppteckning

När någon avlider måste dödsbodelägarna gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Dödsbodelägare är efterlevande make/maka, sambo eller registrerad partner samt legala arvingar eller universell testamentstagare.


Du kan göra bouppteckningen själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå. Bouppteckningsblankett och mer information kan beställas hos Skatteverket.

 

Dödsboanmälan

I vissa fall kan Burlövs kommun göra en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som görs utan kostnad. En dödsboanmälan kan göras under förutsättning att:


 • Det inte finns några tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  Den avlidne var folkbokförd och bodde i Burlövs kommun.
 • Alla dödsbodelägare är överens om att en dödsboanmälan ska upprättas och ingen har begärt att en bouppteckning ska göras istället.


När ansökan om dödsboanmälan lämnats in utreder kommunen om det finns förutsättningarna för att kunna upprätta dödsboanmälan eller inte. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet.

 

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

 

 • Alla dödsbodelägare har en skyldighet att informera övriga dödsbodelägare om dödsboets innehåll och ekonomi
 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Säg upp också upp eventuella avtal. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
 • Anhöriga ärver inte den avlidnes skulder.
 • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
 • Spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader.
 • Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna vanligen efter att dödsboanmälan skickats till fordringsägarna.
 • För att förhindra betalningspåminnelser - meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår.
 • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska bådas ekonomi redovisas vid ansökan om dödsboanmälan. Med stöd av 12 kap 2 § äktenskapsbalken kan efterlevande make/registrerad partner begära att behålla sitt giftorättsgods.
 • Tänk på att tillgångarna i dödsboet inte får röras och bostaden efter den avlidne inte får tömmas innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggaren i kommunen.

 

Begravningskostnader

Om den avlidne helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnader för begravning och gravsten enligt riktvärde. Kostnader för transport av den avlidne till och från annat land ingår inte i biståndet.

 

Så ansöker du

Kontakta kommunens dödsbohandläggare för att ansöka om dödsboanmälan och/eller ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Dödsbohandläggaren nås via Medborgarservice.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg