Burlövs kommun
www.burlov.se

Medicinskt ansvariga - MAS och MAR

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska och MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, har medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

De som är medicinskt ansvariga har ansvaret för att all vård, behandling och rehabilitering följer lagstiftningen. Det innebär att vården ska hålla god och säker kvalitet och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Medicinskt ansvarig svarar för:

  • att utarbeta rutiner och riktlinjer utifrån lagar och föreskrifter, och se till att rutinerna följs i praktiken
  • att läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas när en patients tillstånd kräver det
  • att det tas patientsäkra beslut när ansvaret för olika vårduppgifter ska fördelas
  • att göra anmälningar enligt lex Maria
  • att journalerna förs i den omfattning som det står i lagen
  • att patienten får den vård som en läkare beslutat
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar väl.


Det finns två medicinskt ansvariga inom vård, behandling och rehabilitering i Burlövs kommun:

  • MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
  • MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Eva-Marie Wendel

040-625 61 66

eva-marie.wendel@burlov.se


Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Louise Herner Plato

040-625 65 70

louise.plato@burlov.se


Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg