Burlövs kommun
www.burlov.se

Medicinskt ansvariga - MAS och MAR

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

 

Källa: Socialstyrelsen

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Eva-Marie Wendel

040-625 61 66

eva-marie.wendel@burlov.se


Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Louise Herner Plato

040-625 65 70

louise.plato@burlov.se


Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg