Burlövs kommun

Du som är vuxen och har utvecklingsstörning,  
autism eller hjärnskada som du fått i vuxen ålder  
har enligt LSS rätt till daglig verksamhet  
om du inte arbetar eller utbildar dig.  
LSS är en förkortning av  
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

På kommunens dagliga verksamheter  
får du anpassad sysselsättning  
utifrån dina behov och förutsättningar.  

 

Lillevång

Daglig verksamhet på Lillevång  
ger anpassad sysselsättning  
utifrån dina behov och förutsättningar.  
Tillsammans med habiliteringsledare  
och enhetschef skriver du en handlingsplan,  
där du bestämmer vad du vill sysselsätta dig med  
under året.

 

Sockertoppen

I Sockertoppens lokaler  
finns en daglig verksamhet  
som utför förpackningsuppdrag till företag  
samt servar olika grupper med kaffe,  
bland annat pensionärsgruppen,  
som kommer på onsdagarna.

Daglig verksamhet

Du som är vuxen och har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada som du fått i vuxen ålder har enligt LSS rätt till daglig verksamhet om du inte arbetar eller utbildar dig. Verksamheten är anpassad till dina behov och din förmåga.

På kommunens dagliga verksamheter erbjuds anpassad sysselsättning utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Daglig verksamhet är också viktig ur det sociala perspektivet, då det hjälper till att bryta ensamhet och isolering.


Lillevång

Daglig verksamhet på Lillevång — möjligheternas hus! Här erbjuds du anpassad sysselsättning utifrån dina behov och förutsättningar. Tillsammans med habiliteringsledare och enhetschef upprättar du en handlingsplan, där du bestämmer vad du vill sysselsätta dig med under året.


Sockertoppen

Sockertoppen är en del av daglig verksamhet för personer med LSS-insats.

Här utför vi olika legoarbeten som tex sortering, montering och paketering.

Tillsammans med handledaren kommer man överens om sin individuella arbetstid. Här arbetar man efter sin egen förmåga och alla beslut tas gemensamt. Sockertoppens motto är att ha kul på jobbet.


Utflyttad verksamhet

En del funktionshindrade personer har sin sysselsättning förlagd till en arbetsplats utan att något anställningsförhållande råder, men med lite stöd och råd av personalen på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg