Burlövs kommun
www.burlov.se

Om du har funktionshinder
kan du få stöd i ditt hem.  
Du kan bo i bostad med särskild service
I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans  
och det finns gemensamma utrymmen.  
Varje gruppbostad har personal dygnet runt.   

Bostad med särskild service enligt LSSB

En bostad med särskild service enligt LSS är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd.

I en gruppbostad finns lägenheter för personer med större behov av stöd och av närhet till personal. En servicelägenhet erbjuds de som har något mindre behov av stöd. I alla boendeformer har du rätt att få det stöd du behöver, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter och sociala kontakter med din familj, god man och andra viktiga personer.


Tillsammans med dig planerar och dokumenterar vi dina stödinsatser; om, hur och när du vill ha dem utförda, i en genomförandeplan. Personalen utbildas i att ha ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt för att på så sätt kunna stödja till ett självständigt och aktivt liv utifrån dina önskemål.

Gruppbostad Ugglan

Ugglan är ett särskilt boende för vuxna med sex lägenheter. Gemensamhetsutrymme finns där alla boende har möjlighet att träffas. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har tillsyns- och omvårdnadsbehov av mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. Bostaden är till för vuxna personer med funktionsnedsättning som inte klarar eget boende.

Lägenheter med särskild service

I en servicebostad bor du i en egen lägenhet. Bostäderna ligger i vanliga hyreshus och består av 15 lägenheter som alla är kopplade till samma personal och gemensamhetslokal. Personalen kommer till dig på bestämda tider och du kan också ringa personalen om du behöver hjälp.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg