Burlövs kommun
www.burlov.se

Stöd till dig som är anhörig/närstående

Burlövs kommun erbjuder insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig som vårdar eller hjälper en person i din närhet. Insatserna vänder sig till dig som är bosatt i eller har en närstående i kommunen.

Att vara ett stöd till någon kan vara både svårt och tungt. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också själv vara i behov av stöd.

Vem är anhörig/närstående?

Du som är make/maka, partner, samboende, förälder, syskon, barn eller vän kan räknas som anhörig eller närstående. Du kan ha en person i din närhet, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsvariation är i behov av ditt stöd.

Vilket stöd kan jag få?

Här har vi samlat information och länkar som kan vara intressanta för dig som är närstående till någon med demenssjukdom, funktionsvariation, långvarig sjukdom eller lider av psykisk ohälsa.

För dig som ger stöd till en person med demenssjukdom

Avlösarservice

Om du har behov av egen tid utanför hemmet kan hemvårdens personal vara hos din närstående under tiden. Insatsen är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.


Växelvårdsvistelse

Vistelsen sker under begränsad tid på ett av kommunens särskilda boenden och kan för dig som anhörig innebära en tid för återhämtning och egentid. Insatsen är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.


Dagverksamhet för personer med demens

Har du en person i din närhet med demenssjukdom finns möjlighet för personen att under en eller flera dagar i veckan vistas på vår dagverksamhet Solglimten. Detta kan innebära en möjlighet för dig att få avlastning, återhämtning och egentid. Denna insats är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.

Burlövs kommun har ett minnesteam bestående en specialistsjuksköterska med inriktning demensvård, Silviasyster, arbetsterapeut och personal på dagverksamheten. Alla har god kunskap om demens och minnesproblematik. De arbetar med frågor som ska skapa trygghet och en god vardag. Det kan till exempel röra sig om att:

  • Informera om demenssjukdomar och sjukdomens symptom.
  • Tillsammans med dig ta fram strategier för svåra situationer
  • Informera om vilket stöd som finns att tillgå och att vägleda till olika instanser

Minnesteamet erbjuder en anhörigutbildning en gång varje vår och höst, utbildningen varar under 4 tillfällen där du får lära dig mer om våra vanligaste demenssjukdomar, bemötandestrategier, vilken hjälp som finns att tillgå och vad du kan tänka på inför framtiden. Hör av dig till minnesteamet eller anhörigsamordnare om du är intresserad av att medverka på utbildningen.

Kommunens anhörigsamordnare finns för dig som behöver enskilda stödsamtal eller som vill träffa andra anhöriga i en liknande situation.

För dig som ger stöd till en person med funktionsvariation eller en långvarig sjukdom

När en person i din närhet har en funktionsvariation eller en långvarig sjukdom påverkas livet för den som är sjuk, men även för dig som anhörig. Kommunens anhörigsamordnare kan stötta dig genom kostnadsfria stödsamtal eller hjälpa dig att komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation som du.

Insatser enligt LSS

Din närstående kan ansöka om stöd och insatser enligt LSS. Du kan läsa mer på stöd enligt LSS genom att följa denna länk.


Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats kan du ansöka om hjälp och stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Habiliteringen Region Skåne

På Region Skånes webbplats kan du ta del av rådgivning och stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behöver din närstående hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller slutenvården? En SIP är en plan som är till för den som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt, hjälpen behöver samordnas.


Förmedlingstjänster vid telefonsamtal

Det finns flera tjänster som kan vara behjälpliga vid telefonsamtal:

Texttelefoni.se - En förmedlingstjänst från PTS
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Teletal - Få stöd under telefonsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Digital och kostnadsfri samtalsgrupp

Nationellt kompetenscentrum anhöriga erbjuder samtalsgrupper för dig som är anhörig med till någon med flerfunktionsnedsättning. Läs mer om samtalsgrupperna på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som ger stöd till en person med psykisk ohälsa

När en person i din närhet inte mår bra påverkas inte bara livet för den som är sjuk utan även för dig som är anhörig. Kommunens anhörigsamordnare kan stötta dig genom kostnadsfria stödsamtal eller hjälpa dig att komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation som du.

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

En stödlista med information, stöd och tips anpassat för barn, unga, vuxna och äldre vid kristider. Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Föreläsningar om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa

På Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats hittar du flera föreläsingar om psykisk (o)hälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Återhämtningsguiden

En guide för dig som står nära någon som mår dåligt. Går att beställa kostnadsfritt eller be anhörigsamordnare om hjälp. Finns även som app. Läs mer på Återhämtningsguidens webbplats.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Anhörigsamordnare

anhorigstodet@burlov.se

040 - 625 67 78


Följ anhörigstödet på Instagram:

@anhorigstodburlov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg