Burlövs kommun
www.burlov.se

Stöd till dig som är anhörig/närstående

Burlövs kommun erbjuder insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig som vårdar eller hjälper en person i din närhet. Insatserna vänder sig till dig som är bosatt i eller har en närstående i kommunen.

Att vara ett stöd till någon kan vara både svårt och tungt. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också själv vara i behov av stöd.

Vem är anhörig/närstående?

Du som är make/maka, partner, samboende, förälder, syskon, barn eller vän kan räknas som anhörig eller närstående. Du kan ha en person i din närhet, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsvariation är i behov av ditt stöd.

Vilket stöd kan jag få?

Avlösarservice

Om du har behov av egen tid utanför hemmet kan hemvårdens personal vara hos din närstående under tiden. Insatsen är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.

 

Växelvårdsvistelse

Vistelsen sker under begränsad tid på ett av kommunens särskilda boenden och kan för dig som anhörig innebära en tid för återhämtning och egentid. Insatsen är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.

 

Dagverksamhet för personer med demens

Har du en person i din närhet med demenssjukdom finns möjlighet för personen att under en eller flera dagar i veckan vistas på vår dagverksamhet Solglimten. Detta kan innebära en möjlighet för dig att få avlastning, återhämtning och egentid. Denna insats är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.

 

Demenssjuksköterska och minnesteam med inriktning mot demensvård

Burlövs kommun har ett minnesteam bestående en specialistsjuksköterska med inriktning demensvård, Silviasyster, arbetsterapeut och personal på dagverksamheten. Alla har god kunskap om demens och minnesproblematik. De arbetar med frågor som ska skapa trygghet och en god vardag. Det kan till exempel röra sig om att:

 

  • Informera om demenssjukdomar och sjukdomens symptom.
  • Tillsammans med dig ta fram strategier för svåra situationer
  • Informera om vilket stöd som finns att tillgå och att vägleda till olika instanser

När en person i din närhet har en funktionsvariation, psykisk ohälsa eller en långvarig sjukdom påverkas livet för den som är sjuk, men även för dig som anhörig eller närstående.

 

Kommunens anhörigsamordnare kan stötta dig med kunskap och förståelse samt möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar.

Kontakta oss

Anhörigsamordnare

anhorigstodet@burlov.se

040 - 625 67 78

 

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg