Burlövs kommun

Ansök om stöd

Ansökan om insatser görs till kommunens biståndshandläggare.

För att kunna bedöma om du har rätt till insatser, görs en utredning tillsammans med dig. De uppgifter som du lämnar antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende skall behandlas på ett rättsäkert och lagenligt sätt.  


När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.  

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg