Burlövs kommun
www.burlov.se

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara dig självständigt finns det flera hjälpmedel som kan ge dig stöd i vardagen. Om inte hjälpmedel räcker till kan du också ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Äldre kvinna med rollator promenerar med litet barn i park.

Hjälpmedel vid funktionsnedsättning eller i samband med planerad operation

Ramp som leder till ingång/dörr till hus

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Stöd & omsorg