Burlövs kommun
www.burlov.se

Öppenvårdsenheten Magnolian 
är ett stöd för familjer med barn och ungdomar  
samt vuxna som tycker  
att deras alkohol-, drog- eller spelvanor  
har blivit ett problem.

 

Öppenvårdsenheten Magnolian 

är också ett stöd för personer

som har det tufft, blivit utsatta för brott

eller varit med om en våldsam person

som de känner väl.

 

Magnolian ger stödsamtal  
och arbetar med dina behov och önskemål.  

Öppenvårdsenhet Magnolian

Bild Magnolia

Om ni som familj eller du som förälder eller barn behöver råd, stöd eller någon att prata med kan ni alltid vända er till öppenvårdsenheten Magnolian.

På Magnolian erbjuder vi råd och stöd till dig som:

  • Behöver stöd i din föräldraroll
  • Är barn eller ungdom (-20 år) och tycker att livet känns tufft
  • Tycker att dina eller någon närståendes alkohol – eller drogvanor har blivit ett problem
  • Upplever eller har upplevt våld i nära relation
  • Blivit utsatt för brott

Så här arbetar vi på Magnolian

Ibland känns det som om bekymren tagit överhand i livet och man behöver en förändring för att gå vidare. Hos Magnolian kan du få den hjälpen.

 

Tillsammans försöker vi hitta lösningar som du själv finner tillfredställande, är hållbara och som passar dig och din familj.

  

Vi utgår från dina målsättningar och strävar efter att locka fram möjligheter, resurser, kompetenser och lösningar. 


När du själv tar kontakt har vi tystnadsplikt och du blir inte registrerad i socialtjänstens register. Däremot har vi en anmälningsskyldighet när vi får information om att barn far illa. 

Kontakta oss

Öppenvårdsenhet Magnolian

Telefon: 040-625 60 00 

E-post: magnolian@burlov.se


Besöksadress: Hantverkaregatan 18, Arlöv
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg