Burlövs kommun

Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnar hot och våld i familjen är utsatta för ett brott kan vara i behov av stöd och hjälp.


Barn påverkas av att bevittna hot och våld i familjen och många av dessa barn själv blir utsatta för våld.

De flesta barn i familjer där det förekommer hot och våld vet vad som pågår och har både hört och sett våldet. Ett barn som bevittnar att en förälder blir slagen är utsatt för en traumatisk upplevelse. Barnen drabbas också av den dagligen känslomässigt otrygga miljö som blir en följd av våldet. Barnen kan bära på en oro för när våldet ska ske igen. De kan få skuld- och skamkänslor då de kan känna sig medskyldiga till våldet.

Om barnen inte får vuxnas hjälp att hantera sina svåra upplevelser kan de på längre sikt komma att ta efter föräldrarnas beteende. De kan antingen komma att se våld och kränkningar som något de måste acceptera att bli utsatt för eller att identifiera sig med den som är våldsam och själv utsätta andra för hot och misshandel.

Barn påverkas olika av att leva i en familj där det förekommer hot och våld. De barn som har vuxna som orkar lyssna på dem och låta dem berätta hur de upplever det som händer i familjen har bättre möjligheter att hantera sin situation känslomässigt. Då det kan vara svårt för en förälder som är utsatt för misshandel att vara tillräckligt känslomässigt stöttande för sitt barn. Det är då av stor betydelse för barnen att de också har någon annan vuxen utanför familjen som de har förtroende för och som de kan prata med om sin situation. Små barn som inte har några egna relationer utanför familjen är extra utsatta om det förekommer hot och våld i familjen.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg