Burlövs kommun

Hjälp och skydd

Om du har utsatts för våld av den du lever med eller någon annan som står dig nära kan du få hjälp. Det finns alltid möjlighet till stödsamtal samt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, polis eller andra myndigheter. Du som använder våld kan också få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende. 

Här söker du hjälp efter kontorstid

I akuta situationer efter kontorstid och på helger vänder du dig till sociala jouren eller SOS alarm. Sociala jouren arbetar både via telefon och med hembesök, alla dagar kl. 16.00-03.00.

 

Sociala jouren 040 – 34 56 78

SOS Alarm 112

Det finns olika former av hjälp

Skyddat boende

I kontakt med socialförvaltningen kan du och/eller dina barn vid behov erbjudas tillfälligt skyddat boende om du har blivit utsatt för våld. Där finns personal så att du och dina barn kan känna er trygga.  

Ekonomi

Om du har små eller inga möjligheter att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Har du egen inkomst som inte är tillräcklig kan du ansöka om kompletterande försörjningsstöd.

Sjukvård

Det är viktigt att uppsöka sjukvården om du har blivit misshandlad. Du får skadorna omhändertagna och kan få dem dokumenterade, något som kan vara viktigt som bevis vid en eventuell rättegång. Vänd dig till vårdcentralen eller sjukhusens akutavdelningar.


Vårdcentralen i Arlöv

Svenshögsvägen 6

040-623 41 00


Sjukvårdsrådgivningen
Tel: 1177  (öppet dygnet runt)

Polis

Det kan upplevas svårt att göra en polisanmälan men då våld är en kriminell handling bör det anmälas.


Ring 112 vid akuta ärenden.

Ring 114 14 vid övriga ärenden.

Samtalsstöd

Kriscentrum mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

046-359 50 71

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-50 50 50

Malmö kvinnojour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

040-30 11 13

RFSL stödmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-34 13 16

Mansjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

08-30 30 20

Öppenvårdsenheten Magnolian

040-625 60 00

Kvinnojouren Öresund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

040-12 55 86


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg