Burlövs kommun
www.burlov.se

Specialistsjuksköterska kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Om du eller en person i din närhet har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom kan du få råd, stöd och information av kommunens specialistsjuksköterska.

Specialistsjuksköterskan inom kognitiv sjukdom/demenssjukdom erbjuder stöd och vägledning, både enskilt och i grupp. Målet är att personen med kognitiv sjudom/demenssjukdom och dess anhöriga ska få en ökad livskvalitet.


Tillsammans med kommunens kognitiva specialistteam - Minnesteamet - kan specialistsjuksköterskan erbjuda stöd i att hitta strategier, lösningar och nya rutiner för att få vardagen att fungera trots sjukdomen.


Specialistsjuksköterskan finns också till för kommunens vård- och omsorgspersonal och har ett nära samarbete med sjuksköterskor och rehabpersonal, läkare, biståndshandläggare, anhörigstöd och frivilligorganisationer.

Vad är kognitiv sjukdom/demenssjukdom?

Kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som främst ger problem med minnet. Förutom minnet kan andra funktioner i hjärnan vara påverkade exempelvis tal, motivation, förmågan att kontrollera känslor och ibland kan personligheten bli påverkad.


Den vanligaste formen av kognitiv sjukdom är Alzheimers sjukdom. Andra former är till exempel vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens.

 

Sjukdomen påverkar livet i stort och smått, både för den drabbade och för anhöriga. Vardagen kan upplevas som svårare och det som tidigare varit lätt kan plötsligt bli väldigt svårt.

Varför säger vi kognitiv sjukdom i stället för demens?

Ordet demens betyder utan sinne eller utan själ och beskriver inte alls vad som händer den som drabbas av en kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Genom att vi i samhället mer och mer använder benämningen kognitiv sjukdom beskriver vi istället vad sjukdomen innebär – de kognitiva förmågorna påverkas som till exempel minne, uppmärksamhet/koncentration, förmåga att hitta, initiativförmåga och i bland personligheten.

Har du frågor?

Om du har frågor om kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar eller misstänker att du själv eller en person i din närhet kanske är drabbad är du välkommen att kontakta kommunens specialistsjuksköterska eller det kognitiva specialistteamet.

Kontakta oss

Demenssjuksköterska

040-625 69 20

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg