Burlövs kommun
www.burlov.se

Stöd och insatser för arbetssökande 

Arbete och försörjning stöttar kommuninvånare som hamnat i långtidsarbetslöshet eller sökt arbete under längre tid, en service som kommunen kan erbjuda invånare för att närma sig självförsörjning.

Kommunen har ansvar för arbetsfrämjande åtgärder för arbetssökande kommuninvånare. Arbete och försörjning är en enhet inom socialförvaltningen som ska möta arbetssökandes behov av extra insatser. Målgruppen är personer, 18-64 år, som är långtidsarbetslösa och/eller har arbetshinder. Deltagarna som kommer till Arbete och försörjning är anvisade från socialtjänsten och arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Insatserna är tidsbegränsade. 

Hitta din väg

För att hitta din väg till självförsörjning är ett samarbete mellan dig, arbetsmarknadssekreteraren, socialsekreteraren och din handläggare på arbetsförmedlingen viktig. Tillsammans skapar vi en individuell handlingsplan för hur din väg till självförsörjning ska se ut. Vi arbetar utifrån metoderna supported training (ST) och supported and customized employment (SE/CE) där du, som arbetssökande, får stöd för att hitta, få och behålla ett arbete. 

Samverkan med olika projekt

Arbete och försörjning arbetar ofta med olika projekt i samarbete med andra aktörer på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg