Burlövs kommun
www.burlov.se

Faderskap och föräldraskap

Spädbarn håller förälders finger

När ett barn föds och ni som föräldrar är ogifta eller samkönade måste föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse. Först när ni har undertecknat bekräftelsen får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Socialförvaltningen får automatiskt upplysningar från Skatteverket om barn födda i kommunen. Som föräldrar kan ni kontakta oss innan barnet föds eller i samband med barnets födelse. Vi kan träffa er tidigast två månader innan barnet är beräknat att födas. Om ingen kontakt tas skickar vi en kallelse när barnet är fött.

Föräldrar som är sammanboende kommer gemensamt till socialförvaltningen för att bekräfta faderskapet. Om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska det skriftliga samtycket som tidigare lämnats till sjukvården tas med till besöket hos oss.

När föräldrarna inte är sammanboende eller om det råder tveksamheter angående faderskapet gör familjerätten en faderskapsutredning. Om det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan familjerätten besluta om DNA-test. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan registrerad partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Familjerätten ansvarar för föräldraskapsutredningen.

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.

I samband med att faderskap/föräldraskap fastställs kan ni anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Mamman har automatiskt ensam vårdnad vid barnets födsel. Det går även att anmäla gemensam vårdnad vid senare tillfälle genom att kontakta Skatteverket.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg