Burlövs kommun
www.burlov.se

Faderskap och föräldraskap

Spädbarn håller förälders finger

När ett barn föds och ni som föräldrar är ogifta måste föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse. Först när föräldraskapet är bekräftat registreras en relation mellan barn och förälder som säkerställer barnets juridiska rättigheter.

Bekräfta digitalt hos Skatteverket inom 14 dagar

Skatteverket tillhandahåller en e-tjänst där föräldrar kan bekräfta föräldraskapet digitalt de första 14 dagarna efter barnets födsel. Detta kan endast göras om båda föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige. Om ni väljer denna e-tjänst krävs ingen medverkan från socialförvaltningen. I samband med att ni gör en digital bekräftelse av föräldraskapet kan ni också anmäla om gemensam vårdnad om barnet. Det går även att anmäla gemensam vårdnad vid senare tillfälle genom att kontakta Skatteverket. Om ni inte anmäler om gemensam vårdnad kommer den som fött barnet att vara ensam vårdnadshavare.

Efter 14 dagar gäller följande

Om föräldraskapet inte fastställs digitalt inom 14 dagar, får socialförvaltningen automatiskt upplysningar från Skatteverket om att barnet är fött. Först då inträder socialförvaltningens utredningsskyldighet. Om ni önskar bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött, kan ni kontakta oss tidigast två månader innan beräknad födsel.

Om ett barn föds inom ett äktenskap, oavsett föräldrarnas könstillhörighet, gäller en faderskaps- och föräldraskapspresumtion för den person som inte fött barnet.

 

Om föräldrarna är ogifta har socialförvaltningen en skyldighet att utreda faderskap, föräldraskap, faderskap vid assisterad befruktning av ensamstående eller faderskap/moderskap om någon eller båda föräldrarna erhållit könsbekräftande vård.


Om båda föräldrarna är övertygade om att barnet är deras gemensamma kan de båda bekräfta föräldraskapet vid ett personligt besök på familjerätten.

 

Om den som har fött barnet blivit gravid genom assisterad befruktning vid en svensk behörig vårdinrättning ska kopia på samtycket till samt intyg på behandlingen lämnas till familjerätten. Den person som har samtyckt till inseminationen ska bekräfta faderskapet/föräldraskapet.


Om den som föder ett barn inseminerats som ensamstående kommer en faderskapsutredning att inledas när barnet fötts. Utredning ska då kontrollera att inseminationen har skett enligt lagen om genetisk integritet vid en behörig inrättning. Den ska vidare säkerställa att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, och att den som födde barnet inte var gift eller sambo vid behandlingstillfället och att det är sannolikt att barnet kom till genom inseminationen. När detta är klarlagt läggs faderskapsutredningen ned, och den som fött barnet blir i dessa fall barnets enda rättsliga förälder.

 

Om den som fött barnet genomgått en heminsemination kommer en faderskapsutredning att inledas.

Vid osäkerhet

Ibland kan det hända att det råder osäkerhet gällande vem som ska betraktas som far eller förälder till ett barn. I de fallen kan socialnämnden utreda flera möjliga personer och använda sig av rättsgenetiska undersökningar för att klargöra detta.

 

Det kan hända att den som föder ett barn inte känner till barnets andra förälders identitet eller inte har kontakt med den personen. I dessa fall hjälps den som fött barnet och familjerätten åt att försöka hitta personen. Familjerätten utgår alltid från den födande personens uppgifter, men har även möjlighet att inhämta uppgifter från utomstående, både privata och professionella personer om det behövs.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg