Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Patientnämnden

Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården bättre. Om du känner att du inte har fått rätt vård eller bli bra bemött kan du lämna synpunkter. Det kan även du som närstående göra.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål

  • Kontakta den enhet som synpunkten eller klagomålet berör.
  • Kontakta Patientnämnden Skåne.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg.

Patientnämnden Skåne

  • Du kan kontakta patientnämnden om du vill ha stöd när du ska klaga på vården.
  • Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte haft kontakt med kommunen innan.
  • Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om dina synpunkter. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter.
  • Patientnämnden kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.


Patientnämnden är en opartisk instans.

Det kostar inget att kontakt patientnämnden.

Patientnämnden ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel.

Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne eller i avtal med Region Skåne, viss tandvård samt kommunal hälso- och sjukvård och omvårdnad.

Kontaktuppgifter till Patientnämnden

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg