Burlövs kommun

Uppdrag psykisk hälsa

Händer som håller växande plantor

Uppdrag psykisk hälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet, som personer med somatisk ohälsa. Återkommande uppföljningar och utvärderingar indikerar att denna målsättning inte fullt ut återspeglas när det gäller målgruppens nuvarande situation.


En viktig utgångspunkt i arbetet är att följa upp och säkra hållbarheten i redan genomförda åtgärder, så att erfarenheterna från tidigare års insatser införlivas i verksamheten. Personer med psykisk ohälsa ska givetvis inkluderas i alla generella åtgärder som genomförs inom välfärdsområdet. Regeringen anser dock att deras situation behöver uppmärksammas särskilt och har därför valt att prioritera insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.


För att åstadkomma en förbättrad livssituation för personer med psykisk ohälsa krävs handlingskraft, mobilisering och initiativförmåga hos alla inblandade aktörer, dvs. regering, myndigheter, regioner och kommuner samt det civila samhället.


Socialdepartementet har utarbetat Uppdrag psykisk hälsa – en plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa.


Syftet är att genom stöd till strategiska insatser skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg