Burlövs kommun
www.burlov.se

Det finns barn och ungdomar  
som inte längre kan bo kvar hos sina föräldrar  
utan behöver bo i en annan familj  
för en kortare eller längre tid.

 

Barnet eller ungdomens föräldrar ska alltid säga ja först. 
Då gäller Socialtjänstlagen. 
Men ibland flyttar barnet  
utan att föräldrarna sagt ja. 
Då gäller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

En man sitter i en säng och läser en saga för två barn.

Vill du stötta och göra skillnad för ett barns utveckling och mående? Då är du kanske intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Burlövs kommun söker alltid efter trygga vuxna som har tid, ork och engagemang att hjälpa barn som har hamnat i utsatta situationer.

Engagera dig för ett barns välmående

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar behöver stöd i vardagen. Ibland handlar det om att barnet inte kan bo kvar hos sin familj, andra gånger om att barnet behöver hjälp att skapa sig en meningsfull fritid. Genom att engagera dig som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du göra stor skillnad för ett barns trygghet och utveckling.

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. I ett familjehem kan barnen bo under en kort tid eller längre, beroende på dess situation.

Ett jourhem är en familj som med kort varsel kan ta emot barn som inte längre kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor i jourhemet allt ifrån några dagar till ett par månader. Under denna tid utreder man vad barnet behöver framöver för att utvecklas på bästa sätt.


När man åtar sig att vara jourhem är det bra att veta att en vuxen i hushållet ibland behöver vara hemma på heltid under en period. Som jourhem får ni regelbunden handledning och stöd.

Som kontaktfamilj öppnar ni ert hem för ett barn eller ett syskonpar vissa helger i månaden. Då barnet eller syskonen bor i sin egen familj kommer er familj att fungera som en "extrafamilj". Er uppgift blir att bidra med upplevelser, aktiviteter och vardagslunk. Ni finns till hands för en ung människa som behöver goda vuxna förebilder. Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner eller kontaktfamiljer. Vi söker vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter.

En kontaktperson ägnar några timmar per vecka att träffa ett barn eller en ugndom som har hebov att vidga sitt sociala nätverk. Syftet med träffarna är att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering eller något annat som den unge behöver stöd i. Som kontaktperson finns du till hands för en ung människa som behöver en bra vuxen förebild att få möjligheter att prova på nya fritidsaktiviteter med.

Ersättning

Som familjehem har du rätt till en så kallad omkostnadsersättning. Den är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen inkluderar barnbidrag eller studiebidrag samt kostnader i vardagen för barnet, exempelvis livsmedel, kläder och fickpengar.


Ersättningen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Här kan du läsa mer om ersättningar på SKRs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Är du är intresserad av att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.
Jag vill gärna bli kontaktad per: * (obligatorisk)
Jag vill gärna bli kontaktad per:Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg