Burlövs kommun

Socialtjänstlagen säger 
att du har rätt till försörjningsstöd  
om du inte kan försörja dig på annat sätt.   

 

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd  
ska tala med en socialsekreterare på socialförvaltningen.    

 

Regeringen bestämmer varje år en riksnorm  
som gäller för hela landet.  
Riksnormen säger hur mycket  
kostnaderna ska vara för mat,  
kläder och skor, fritid och lek,  
personlig hygien, dagstidning,  
telefon och TV-licens.    

 

Till försörjningsstödet räknas också kostnader för boende,  
hushållsel, arbetsresor, fackföreningsavgift och hemförsäkring.  

 

Man kan också söka ekonomiskt bistånd 
för andra kostnader  
som till exempel läkarvård, medicin,  
tandvård och barnomsorg.    

 

Om du får nej till din ansökan 
har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.  
Det gör du genom att skriva vad du tycker 
och skicka det till socialkontoret  
inom tre veckor  
från den dagen du fick beslutet.

Försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

Förutsättningar för att få försörjningsstöd

Under förutsättning att du saknar egna medel eller tillgångar och alla andra vägar har prövats finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Du måste efter egen förmåga bidra till att klara din försörjning. Den som är arbetslös måste således vara aktivt arbetssökande samt delta i de aktiviteter som erbjuds för att öka möjligheterna till egenförsörjning.

Nivån på biståndet

Regeringen fastställer varje år en riksnorm som gäller hela landet. Riksnormen omfattar kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, personlig hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens.


Till försörjningsstöd räknas också kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, fackföreningsavgift och hemförsäkring. Till dessa kostnader kan man söka för den faktiska utgiften, men socialnämnden har beslutat om riktlinjer avseende maxbelopp.


Möjlighet finns att söka om ekonomiskt bistånd även för andra kostnader än de som omfattas av försörjningsstödet. Hit räknas exempelvis läkarvård, medicin, tandvård och barnomsorg.

Telefon- och besökstider

För frågor kring ansökan om försörjningsstöd kontaktar du Socialförvaltningens reception Mottaget. Du är välkommen att ringa oss eller besöka oss helgfria vardagar under våra telefon- respektive besökstider.


Följande tider gäller helgfria vardagar till och med vecka 25. Sommarens öppettider hittar du längre ner.

  

Telefontider 

Måndag kl 10-12 och 13-16

Tisdag kl 10-12 och 15-16

Onsdag kl 10-12 och 13-16

Torsdag kl 13-16

Fredag kl 10-12 och 13-16


Telefonnummer 
040-625 60 00 


Besökstider 

Tisdag kl 13.00-15.00

Torsdag kl 10.00-11.30


Besöksadress

Kärleksgatan 6, Medborgarhuset

Öppettider i sommar

Under sommaren har Mottaget ändrade öppettider. Tiderna nedan gäller från och med v.26 till och med v.33 (24/6-16/8).


Telefontider

Måndag kl. 10-12

Tisdag kl. 15-16

Onsdag kl. 10-12

Torsdag kl. 13-16

Fredag kl. 10-12


Besökstid

Tisdag kl.13-15

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-06-13

Stöd & omsorg