Burlövs kommun

Socialtjänstlagen säger 
att du har rätt till försörjningsstöd  
om du inte kan kan jobba
eller få pengar på annat sätt.   


Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd  
ska tala med en socialsekreterare på socialförvaltningen.    


Regeringen bestämmer varje år en riksnorm  
som gäller för hela landet.  
Riksnormen säger hur mycket  
kostnaderna ska vara för mat,  
kläder och skor, fritid och lek,  
personlig hygien, dagstidning och telefon.    


Till försörjningsstödet räknas också kostnader för boende,  
hushållsel, arbetsresor, fackföreningsavgift och hemförsäkring.  


Man kan också söka ekonomiskt bistånd 
för andra kostnader  
som till exempel läkarvård, medicin,  
tandvård och barnomsorg.    


Om du får nej till din ansökan 
har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.  
Det gör du genom att skriva vad du tycker 
och skicka det till socialkontoret  
inom tre veckor  
från den dagen du fick beslutet.

Försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

Förutsättningar för att få försörjningsstöd

Under förutsättning att du saknar egna medel eller tillgångar och alla andra vägar har prövats finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Du måste efter egen förmåga bidra till att klara din försörjning. Den som är arbetslös måste således vara aktivt arbetssökande samt delta i de aktiviteter som erbjuds för att öka möjligheterna till egenförsörjning.

Nivån på biståndet

Regeringen fastställer varje år en riksnorm som gäller hela landet. Riksnormen omfattar kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, personlig hygien, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.


Till försörjningsstöd räknas också kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, fackföreningsavgift och hemförsäkring. Till dessa kostnader kan man söka för den faktiska utgiften, men socialnämnden har beslutat om riktlinjer avseende maxbelopp.


Möjlighet finns att söka om ekonomiskt bistånd även för andra kostnader än de som omfattas av försörjningsstödet. Hit räknas exempelvis läkarvård, medicin, tandvård och barnomsorg.

 

Eget ansvar för att lämna riktiga uppgifter till Socialförvaltningen

Du har eget ansvar för att redovisa alla uppgifter som kan påverka rätten till försörjningsstödet samt att de uppgifter som lämnas är riktiga. Du är även ansvarig för att redovisa eventuella förändringar. Du försäkrar med din namnteckning att all lämnad information är riktig, även om du fått hjälp att fylla i blanketten. Om ni är två som söker gemensamt så gäller detta er båda.

 

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller medvetet utelämnar uppgifter som kan påverka rätten till bistånd riskerar du att bli polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. Du kan även bli återbetalningsskyldig för försörjningsstöd som betalats ut på felaktiga grunder.

 

Tipsa om felaktiga utbetalningar

Misstänker du att någon får bistånd från kommunen felaktigt eller till ett för högt belopp kan du kontakta oss på bidragsbrott@burlov.se eller ringa 040-625 62 65. På grund av sekretess kan vi inte berätta för dig som har tipsat vad dina uppgifter leder till

Telefon- och besökstider

För frågor kring ansökan om försörjningsstöd kontaktar du mottaget. Du är välkommen att ringa oss under våra telefontider.
Avvikelser i öppettiderna kan förekomma.

Telefontider

Måndag - fredag
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefonnummer

040-625 60 00 

Besökstid och adress

För besök behöver du boka tid.
Vi finns på Hantverkaregatan 18 i Arlöv

Text

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg