Burlövs kommun
www.burlov.se

Val av utförare för stöd- och serviceinsatser

Young woman explains the social network and the video chat to a pensioner on the laptop

Du som har beviljats stödinsatser kan välja utförare för tvätt och städ, samt ledsagar- och avlösarservice enligt socialtjänstlagen. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som har blivit godkända av kommunen.

LOV (Lag om valfrihetssystem 2008:962) ger dig möjlighet att välja vilken av de godkända utförarna som ska utföra de beviljade insatserna. Kommunen och de privata utförarna uppfyller samma kvalitets- och kompetenskrav och du betalar samma avgift oavsett vad du väljer. Om du inte är nöjd med utföraren har du alltid möjlighet att göra ett nytt val.

Så väljer du utförare

Du kan göra dina val digitalt eller fylla i och skicka in en blankett. Länk till e-tjänst och blankett finner du längre ner på sidan. Du kan även få blanketten av biståndshandläggare eller Medborgarservice.


När du har gjort ditt val blir du kontaktad av utföraren så att ni tillsammans kan komma överens om när insatserna ska starta.

Privata utförare i Burlövs kommun

Davego

Utför serviceinsatserna städ och tvätt.

Samhall

Utför serviceinsats tvätt.

Savannha Städ entreprenad & kringservice

Utför insatserna tvätt och städ samt ledsagar- och avlösarservice.


Mer information om respektive utförare finns under Läs mer längre ner på sidan.

Vanliga frågor

Fyll i och skicka in blanketten ”Val av utförare för serviceinsatser” ytterligare en gång. Det finns ingen begränsning på hur många gånger eller hur ofta du får byta utförare. Ditt byte genomförs inom två veckor från det att utföraren fått önskemålet om byte.


Du behöver inte ange någon orsak till att du vill byta utförare. Men om du är missnöjd, berätta gärna det för utföraren, så underlättar det för dem att bli bättre.

Den som av olika skäl inte kan välja själv kan ta hjälp av god man eller annan laglig företrädare. Kommunens biståndshandläggare får inte göra valet åt dig.

Om du inte kan eller vill välja tillämpas ickevalsprincipen, vilket innebär turordning mellan utförarna under sexmånaders perioder.

Hemvårdsavgiften som bygger på maxtaxan förändras inte genom det egna valet. Du får bara en räkning från Burlövs kommun.

Det finns utförare som erbjuder tilläggstjänster, till exempel trädgårdsarbete, storstädning, fönsterputsning och snöröjning. För dessa tjänster tas en extra avgift, som betalas direkt till utföraren. Det kan finnas möjlighet att göra skatteavdrag med 50 procent på arbetskostnad.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg