Burlövs kommun

Boendestöd

Två pusselbitar som tillsammans bildar texten Teamwork

Du som bor i egen bostad och har ett psykiskt funktionshinder, kan ansöka om boendestöd

Vad är boendestöd?

Insatsen boendestöd finns för dig som upplever att du inte på egen hand klarar av att hantera saker i din vardagssituation, det kan gälla saker i hemmet men även ute i samhällslivet. För att kunna söka boendestöd ska du vara i åldern 18–64 år, bo i egen bostad och behovet av stöd ska bero på att du drabbats av psykisk ohälsa eller har en lindrig funktionsvariation.

Målet med boendestöd är din självständighet

Stödet utformas efter dig och dina behov, och målet är att stärka din egenkraft så att du får ökad möjlighet att nå en normal och självständig livssituation, både i hemmet och i samhället.

Insatsen ser olika ut för olika personer, både vad vi arbetar med och mot samt hur lång tid som du behöver stödet.

Boendestöd är ett helhetsgrepp

Boendestöd är ett holistiskt stöd, det vill säga bemöter vardagslivets alla delar. Boendestöd kan handla om allt från att till exempel sköta hushållet, klara av din ekonomi, ta och hålla kontakt med myndigheter och vården, bryta social isolering, hitta en meningsfull sysselsättning med mera.

Du är med och planerar ditt boendestöd

Du är delaktig i all planering som rör din insats. Tillsammans med din boendestödjare gör du en genomförandeplan som omfattar dina mål och hur stödet ska se ut för att du ska nå dina mål. Boendestödet arbetar tillsammans med dig, inte åt dig, och finns med där du upplever behov av stöd, samt utgör en samverkande länk till andra aktörer du kan behöva stöd av i samhället för att få nå dina mål.

  • Du kommer att ha kontakt med en boendestödjare som blir din huvudsakliga kontakt.
  • Det finns alltid en boendestödjare i tjänst, måndag – fredag mellan 08.00 – 16.30, som kan stötta upp om din ordinarie boendestödjare skulle vara frånvarande.
  • Personalen har den kompetens som krävs för att ge dig rätt stöd i din vardagssituation.
  • Insatsen är frivillig, det är du som avgör om du vill ha den eller inte. Du kan avsluta en beviljad insats om du inte upplever att behovet kvarstår, eller känner att insatsen inte är rätt för dig.
  • Insatsen är avgiftsfri.
  • Boendestödjarna har tystnadsplikt.
  • Boendestödsinsatsen ska inte förväxlas eller likställas med hemtjänst.

Så här ansöker du om boendestöd

Ansökan om insatsen görs till LSS- /Socialpsykiatrihandläggare via telefon eller digitalt.

Kontakt

Känner du dig osäker inför insatsen, eller bara vill veta lite mer är du välkommen att kontakta boendestödet eller biståndshandläggare innan du ansöker.

LSS/Socialpsykiatrihandläggare 040-625 61 14

Boendestödjare 040-625 67 40, 040-625 67 42, 040-625 65 83

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg