Burlövs kommun

Adoption

Föräldrar med litet barn

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om barnet vore ditt biologiska barn. För att kunna adoptera behöver du ett medgivande från familjerätten.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en handläggare på familjerätten för ett informationssamtal. Därefter kommer familjerätten att hänvisa dig till en obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption.

Utredning

Efter utbildningen gör familjerätten en utredning för att undersöka om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut.

 

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kommer socialnämnden att ge dig ett så kallat ”Medgivande till internationell adoption”. Underlaget i utredningen kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Det är inte kommunen som förmedlar kontakten med utlandet, utan den adoptionsförmedling som ni väljer.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din partners barn eller ett annat barn som är närstående till dig måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa. Därefter gör familjerätten en bedömning som skickas vidare som underlag till tingsrätten för beslut.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg