Burlövs kommun
www.burlov.se

Taxor och avgifter för avfall

Taxor och avgifter

Avfallstaxan i Burlövs kommun uppmuntrar till återvinning och att sortera mer. Om du har lite avfall från ditt hushåll ska du betala mindre än de som har mycket avfall.

 

Därför kommer det att vara billigare att ha ett mindre kärl än ett stort och tömning varannan vecka blir billigare än tömning varje vecka. Och om du underlättar för sophämtarna och ställer kärlet vid tomtgränsen betalar du mindre än de som har kärlet bakom dörrar eller grindar.

 

Nedan hittar du en länk till VA SYD, där aktuella taxor och avgifter för Burlövs kommun framgår.

Renhållningsordning

Avfallshanteringen i kommunen är gemensam med Malmö. Den regleras i vår renhållningsordning bestående av föreskrifter för avfallhantering och avfallsplan. I föreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras i kommunen, vem som ansvarar för vad och hur avfallet ska sorteras. I avfallsplanen, som är framtagen tillsammans med Malmö stad, finns uppgifter om kommunens mål och strategier för att minska avfallets mängd och farlighet. Här finns också uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö